Niezależnie od nazwy handlowej, składnikiem większości środków do usuwania folii flex jest dichlorometan , chlorek metylenu. Jest to tani i łatwo dostępny w sklepach chemicznych rozpuszczalnik organiczny. Ze względu na toksyczność dichlorometan należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z zastosowaniem ochrony dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę i oczy.

Chlorek metylenu należy aplikować pipetą na flex, który pragniemy usunąć z ubrania. W przeciągu kilku sekund folia powinna się skurczyć i odejść.

Przed aplikacją należy sprawdzić w niewidocznym miejscu czy chlorek metylenu nie powoduje odbarwienia tkaniny.